Run – TUE 31 AUG 2021

Run - Tueday - 31 AUG 2021

5.65 miles for the day
161.5 miles for the month
1,342 miles for the year